Konfigurowanie sprzętu sieciowego

Routery i firewalle bronią sieć przez niepowołanym dostępem, ale tylko wtedy, gdy są dobrze i fachowo zainstalowane i skonfigurowane.. Jeżeli nie poświęcisz odpowiedniej ilości czasu na konfigurację, to oprogramowanie kontrolujące zdalny dostęp, ulegnie intruzom, zamiast chronić twoje dane. Aby scalić komputery w sieć, każdy z nich należy zaopatrzyć w kartę sieciową. Zwykle jest to wewnętrzna karta podłączana do gniazda PCI, w komputerach przenośnych montowana w porcie PCMCIA, niekiedy stosuje się zewnętrzne adaptery sieciowe podłączane zazwyczaj do portu USB. Do połączenia kilku komputerów w sieć potrzebny jest również koncentrator (hub) lub przełącznik (switch). Jeden z parametrów każdej karty sieciowej może stanowić możliwe zagrożenie dla ochrony sieci. Jest to MAC, inaczej nazywany adresem fizycznym. Adres ten jednoznacznie definiuje każdą kartę sieciową. Składa się z 12 szesnastkowo zapisanych cyfr podzielonych na 6 grup po dwie cyfry. Aby unaocznić adres fizyczny urządzenia sieciowego (i kilka innych informacji), wystarczy wpisać w wierszu polecenia ipconfig /all. W Windows XP można również otrzymać tę informację otwierając okno stanu połączenia, aby to zrobić otwieramy Panel sterowania z menu Start a następnie wybieramy Połączenia sieciowe. Następnie klikamy prawym klawiszem na ikonę odpowiedniego połączenia i z menu wybieramy polecenie Stan. Kolejnym etapem jest wybranie zakładki Obsługa oraz kliknięcie na przycisk Szczegóły. W oknie adres MAC będzie widoczny w pierwszym wierszu (Adres fizyczny). Adres MAC jest (teoretycznie) unikatowy dla każdego urządzenia i jest przesyłany razem z każdym pakietem TCP/IP. Właściwość tą można wykorzystać: Mianowicie przy pomocy odpowiedniego oprogramowania lub sprzętu można tak skonfigurować sieć, aby powstrzymywała dostęp dla konkretnych adresów MAC lub umożliwiała dostęp tylko konkretnym adresom MAC.